Hem

Seriestorms projektavslut i

september 2019


I september 2019 avslutas projektet Seriestorm efter en treårig projektperiod med finansiering från Arvsfonden. Seriestorm har varit verksamt sedan september 2016 med verkstäder i Stockholm Huddinge, Malmö, Umeå och Kramfors samt ett årligen återkommande seriekollo i Nordingrå. Seriestorms syfte har varit att skapa jämlika möten mellan barn som har olika bakgrund och förutsättningar. Genom övningar i bild och berättande i våra serieverkstäder, har Seriestorms pedagoger arbetat med och utvecklat en interkulturell bildpedagogik som främjar en öppen och tillåtande miljö att skapa och vistas i.


Seriestorms metodik lever vidare i olika former efter projektets slut. I Malmö påbörjas under höstterminen serieverkstäder i samarbete med Malmö Stadsbibliotek. Seriestorms årliga seriekollo i Nordingrå kommer att fortsätta under kommande år med annan finansiering. Den interkulturella bildpedagogik som Seriestorm har utvecklat under projektets gång har resulterat i en metodbok som kommer publiceras av BTJ Förlag.


Seriestorm kommer att fortsätta erbjuda fortbildningar och föreläsningar i interkulturell bildpedagogik efter projektets slut. Det finns även planer för att sprida mer information och utbilda om Seriestorms metodik via Seriestorms YouTube-kanal och i andra sociala mediekanaler. Hemsidan planerar vi att kontinuerligt uppdatera, håll utkik här för information om nya händelser!

Foton från seriekollot 2018.

Kontakt


Projektledare

Sara Taub Mkelle

sara@myllerkultur.se

Telefon: 070-750 80 69

Copyright @ All Rights Reserved