Malmö

Verksamhet i Malmö

 

I Malmö jobbar seriepedagogerna Ylva och Una.

Läs mer om oss här.

Kontakt:

 

Una Holmquist

una.holmquist@seriestorm.se

 

Ylva Oknelid

ylva.oknelid@seriestorm.se

Om Seriestorm i Malmö

 

Vi startade vår verksamhet på Garaget i Malmö i januari 2017. Vår idé var att ha en öppen verkstad för de barn som redan är på Garaget på eftermiddagarna efter skoltid. För oss som seriepedagoger har det varit lärorikt att jobba med serieworkshops i en öppen grupp där barnen kan komma och gå som de vill. Det öppna formatet har gett mycket till utvecklingen av våra pedagogiska metoder. En del i arbetet som pedagoger som vi har lagt extra vikt vid är att skapa goda relationer till varje enskilt barn för att de ska känna sig sedda och därmed också vilja delta mer regelbundet. Det har skett en del förändringar i vår verksamhet på Garaget under 2,5 år men på det stora hela har verksamheten visat sig vara en saga med ett lyckligt slut då vi kommer att fortsätta att ha verksamhet på Garaget ända till projektets slut.

 

Hösten 2017 startade vi en till verkstad på Sofielund folkets hus. Detta var en sluten verkstad. Inför terminsstarten hade vi många prova på-workshops ute på skolor i närområdet. Formatet att ha en sluten verkstad gjorde att vi kunde arbeta mer fokuserat med fanzins tillsammans med barnen.

 

Våren 2018 startade vi även en helt ny sluten verkstad på Limhamns bibliotek. Inför terminsstarten höll vi många prova på-workshops ute på skolor i närområdet. Under ett flertal tillfällen har vi arrangerat gemensamma träffar mellan Sofielund och Limhamnsgruppen. Mellan de gemensamma träffarna har vi även jobbat med seriestafetter grupperna emellan.

 

Hösten 2018 slog vi ihop gruppen från Sofielund folkets hus med den öppna verksamheten på Garaget. Detta har öppnat upp för nya möten mellan barnen och ett nytt format på verkstadens upplägg. Vi har alltid en helt öppen verkstad i en timme, sedan går vi till ett annat rum tillsammans med de barn som anmält sig till kursen och nya barn från den öppna verkstaden som vill vara med. Även den här gruppen har haft gemensamma träffar med Limhamnsgruppen.

 

Under hösten 2018 har vi även haft ett flertal serieworkshops med nyanlända barn, ett samarbete som skett tillsammans med två socialpedagoger från Malmö stads kommun.

 

Utöver våra verkstäder har våra olika grupper medverkat ett flertal gånger med sina fanzins på Seriefest på stadsbiblioteket och Garagets bokmässa.

 

Barnens fanzins går att låna på Garagets bibliotek och på Limhamns bibliotek!

T-shirt som deltagarna i Malmö ritat och tryckt.

Omslag till två fanzine av deltagarna i Malmö.

Copyright @ All Rights Reserved