Vår metod

Interkulturell pedagogik för pedagogiskt

arbete med bild och berättande

 

Syftet med projektet är att utveckla just interkulturella metoder för pedagogiskt arbete med bild och berättande. Vi utgår från den kunskap om interkulturell pedagogik så som den formulerats i aktuell forskning, och utformar specifika metoder för vår verksamhet. Vi hoppas också kunna sprida kunskap om våra metoder och arbetssätt, och bistår gärna med våra erfarenheter för den som är intresserad (de kommer också att beskrivas i en bok).

 

Kort sagt handlar det interkulturella perspektivet för oss om att bädda för jämlika möten mellan människor som befinner sig i ett gemensamt sammanhang, där, språk och andra erfarenheter inte präglar delaktigheten. Vi ser inte människor och dess identitet som styrda av en yttre kultur. Vi har istället en dynamisk kultursyn, och ser identitet som en process i ständig förändring. Ett viktigt mål med verksamheten är därför att ge deltagarna utrymme att själva definiera vilka de är eller vill vara, och vilka erfarenheter som är viktiga för dem.

 

Copyright @ All Rights Reserved