Info på svenska

Om projektet

 

Seriestorm är ett projekt som är finansierat av Arvsfonden, och pågår 2016-2019. Vi arbetar med att skapa mötesplatser för barn med olika bakgrund, utanför skolan. Det gör vi i form av serieverkstäder för barn i åldern 9-12 år. I serieverkstaden gör vi övningar i bild och berättande, vi gör egna fanzines, och läser serier högt. Vi har serieverkstäder i Umeå, Stockholm och Malmö, och ett sommarkollo i Nordingrå.

 

VI arbetar med att utveckla en interkulturell metod för pedagogiskt arbete med bild och berättande. Syftet är att skapa en mötesplats där barnen kan mötas på lika villkor oavsett bakgrund, där språk och erfarenheter inte spelar roll för deltagande. Målet är att ge barnen praktisk erfarenhet av att bli bemötta på ett respektfullt sätt och att delta på jämlika villkor. Vi vuxna i projektet intresserar oss för barnens berättelser, deras upplevelser och deras självuppfattning. Vi vill ge dem utrymme att själva definiera vilka de är och vad som är viktigt för dem.

 

Vi som arbetar med barnen i projektet är serietecknare och konstnärer med tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och serier. Se här.

 

Verkstäderna är ca 2 timmar långa och innehåller övningar där barnen får möjlighet att utforska sitt berättande, både i bild och text. Det kommer hållas både kortare enkla övningar och längre samarbetsövningar. Barnen får även ta del av olika konstnärliga tekniker och material. Bland annat tusch, kollageteknik, färgläggning och enkla sätt att skapa sina egna serietidningar.

 

Vuxna är välkomna att delta i verksamheten tillsammans med barnen. För närmare info om vad som händer i just din stad, kontakta oss här.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved