Hem

är ett Arvsfondenfinansierat projekt, som består av mötesplatser i form av serieverkstäder. Barn med olika bakgrund ses och skapar bilder och berättelser. Vi vuxna i projektet ansvarar för verksamheten och möter barnen. Vi är intresserade av deras historier, upplevelser och syn på världen. Vi arbetar för att skapa jämlika möten mellan alla som befinner sig i verkstaden, som ger oss alla erfarenheter av att finnas i ett rum där vi tillåts vara allt det som vi är.

Bor du i Kramfors kommun och gillar att teckna eller läsa serier? Kom på kollo i sommar!

Vårt sommarkollo går av stapeln varje år i den lilla byn Vännersta i Höga Kusten, Västernorrland. Under 5 dagar arbetar en grupp på 15-20 barn med serier, och kollot avslutas med en utställning. Serietecknande varvas med lek och utflykter, och under dagarna knyter barn band till varandra. Barnen som deltar kommer från olika delar av kommunen och närområdet, och går i olika skolor. Det blir alltså en mötesplats där de har möjlighet att knyta band med barn från andra skolor och områden än de själva bor i.

Läs mer här.

Om projektet

Seriestorm är ett projekt som är finansierat av Arvsfonden, och pågår 2016–2019. Vi arbetar med att skapa mötesplatser för barn med olika bakgrund, utanför skolan. Det gör vi i form av serieverkstäder för barn i åldern 9–12 år. I serieverkstaden gör vi övningar i bild och berättande, vi gör egna fanzines, och läser serier högt. Vi har serieverkstäder i Kramfors, Umeå, Stockholm och Malmö, och ett sommarkollo i Nordingrå.

Interkulturella metoder för pedagogiskt arbete med bild och berättande

Syftet med projektet är att utveckla just interkulturella metoder för pedagogiskt arbete med bild och berättande. Vi utgår från den kunskap om interkulturell pedagogik så som den formulerats i aktuell forskning, och utformar specifika metoder för vår verksamhet. Vi hoppas också kunna sprida kunskap om våra metoder och arbetssätt, och bistår gärna med våra erfarenheter för den som är intresserad (de kommer också att beskrivas i en bok).

Kort sagt handlar det interkulturella perspektivet för oss om att bädda för jämlika möten mellan människor som befinner sig i ett gemensamt sammanhang, där, språk och andra erfarenheter inte präglar delaktigheten. VI ser inte människor och dess identitet som styrda av en yttre kultur. Vi har istället en dynamisk kultursyn, och ser identitet som en process i ständig förändring. Ett viktigt mål med verksamheten är därför att ge deltagarna utrymme att själva definiera vilka de är eller vill vara, och vilka erfarenheter som är viktiga för dem.

 

Copyright @ All Rights Reserved